Word instructeur in het jeugdwerk...

  • Maak je graag plezier en nieuwe vrienden?
  • Staat het begeleiden van vormingen centraal?
  • Wil je competenties ontwikkelen om met groepen en jongeren om te gaan?
  • Wil je jongeren opleiden tot animator of hoofdanimator?

Traject

Onze vzw organiseert een instructeurvorming, na het volgen van deze vorming ontvang je het attest “instructeur in het jeugdwerk”. Hiervoor moet je 3 stappen doorlopen:

Stap 1: cursus

Je volgt de cursus die erkend is door de Vlaamse Overheid. Deze cursus duurt 50 uren. Wij hebben deze gesplitst in 2 weekends.

Stap 2: stage

Je doet een instructeursstage van 50 uren bij een erkende jeugdvereniging. De erkende jeugdverenigingen die stageplaatsen aanbieden, kun je hier raadplegen. Als de stage succesvol is, mag je verder naar de laatste stap, de evaluatie.

Stap 3: eindevaluatiedag

Wij organiseren een reünie dag, op deze dag reflecteren en evalueren wij jouw vorming.  

KAVO-tool

Je moet je aanmelden op www.mijnkadervorming.be en je kiest daar voor onze vorming. Stuur ook je kavo-id nummer door naar thomasds@lpm.be. Deze kadervormingsverantwoordelijke voegt je dan toe aan de lijst.

Prijs

De 3 fases zijn inbegrepen in deze prijs. Na het volgen van je vorming krijg je een syllabus en een bewijs van deelname. Met het bewijs van deelname aan de vorming kan je een terugbetaling bekomen bij je gemeente. Let wel, iedere gemeente heeft een verschillend terugbetalingssysteem.

Wanneer?

  • Weekend 1: 3-14-15 april 2020 (uitgesteld omwille van Corona)
  • Weekend 2: 17-18-19 april 2020
  • De stage en eindevaluatie heb je 3 jaar de tijd.

Meer informatie?

Je kunt hiervoor de kadervormingsverantwoordelijke Thomas De Smedt (thomads@lpm.be ) contacteren.