Tijdens de activiteiten is een ongelukje snel gebeurd. Onze animatoren zien streng toe op de veiligheid, doch niets is onvermijdbaar. Vanaf 2017 hebben we ook onze verzekering aangepast. Alle lichamelijke schade, ongeacht de oorzaak, wordt hierdoor gedekt. OPGELET: Voor de gevallen die niet onder de verantwoordelijkheid van de organisatie vallen, is er voor materiële schade, een franchise van 175,53€.

We raden u aan geen waardevolle voorwerpen of kleding/schoenen mee te geven met uw kinderen. LPM is niet verantwoordelijk voor verlies van deze voorwerpen!!