Corona update

                                                                                                                                       13/03/2020 - 12.00

Geachte ouders,
Beste cursisten,
Juwkes Kids

In de vzw LPM Kids & Nature houden we de richtlijnen van de bevoegde autoriteiten (FOD volksgezondheid en Agentschap zorg en gezondheid) wat betreft het Coronavirus Covid-19 nauwgezet in de gaten.Via De Ambrassade en de collega organisaties binnen Kampnet blijven we op de hoogte van de meest recente informatie wat betreft richtlijnen voor kinder- en jeugdvakanties en vormingsinitiatieven. Daarom geven we momenteel graag het volgende mee:

Doordat Corona een nieuw virus is, is er momenteel veel aandacht voor. We merken dat dit zorgt voor ongerustheid. Dit begrijpen we zeker en zorgt bij ons voor de nodige alertheid. Belangrijk is een juiste inschatting waarbij we ons beroepen op medische expertise en objectieve informatie. We volgen dit op en doen de nodige aanpassingen in ons beleid wanneer dit aan de orde is. Coronavirus houdt vooral risico’s in voor mensen die ouder zijn of een sterk verlaagde weerstand hebben. Kinderen en jongeren zijn geen risicogroep. 

Daarnaast verwijzen we graag door naar een speciale site van de Belgische overheid met alle informatie over het Coronavirus.
De risico’s, de symptomen en dergelijke meer zijn allemaal te vinden via https://www.info-coronavirus.be/nl/

Het belangrijkste is om voldoende alert te zijn voor eventuele aandoeningen aan de luchtwegen (hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, koorts) en bij ongerustheid je huisarts te raadplegen.

Aan iedereen veel moed voor de komende dagen en weken!

Het LPM for Kids Team