Een LPM vakantiekamp is op de eerste plaats vakantie !

Een mix tussen avontuur, sport en spel, fun en feest !

Het Kidsteam

Ieder kamp staat onder toezicht van een gediplomeerde hoofdanimator en kampleider die er samen met een  team van sportmonitoren en animatoren voor zorgen dat de kinderen  een onvergetelijk kamp beleven.

Animator worden kan vanaf, het jaar dat je 16 jaar wordt, door het volgen van een opleiding, stage en evaluatiemoment. Na een gunstige evaluatie ontvang je het attest "Animator in het Jeugdwerk", gehomologeerd door Afdeling Jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Hoofdanimator worden kan vanaf, het jaar dat je 18 jaar wordt. Je volgt hiervoor ook een vorming. Voor dat je deze vorming volgt, moet je wel een animatorenattest hebben. Deze bestaat uit een opleiding, stage en evaluatiemoment. Na een gunstige evaluatie ontvang je het attest "Hoofdanimator in het Jeugdwerk", gehomologeerd door de Afdeling Jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Instructeur worden kan pas als je een animatorenattest hebt.  Deze vorming bestaat uit een opleiding, stage en evaluatiemoment. Na een gunstige evaluatie ontvang je het attest "Instructor in het Jeugdwerk", gehomologeerd door de Afdeling Jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De sportmonitoren (vanaf 18 jaar) krijgen een interne en intensieve opleiding bij Adventure Valley. Na het volgen van deze cursus, volgt een stage en examen. Na een gunstige evaluatie krijgen ze een brevet sportmonitor LPM. 

Meer informatie over onze opleidingen vind je op de pagina's van medewerker.