Een LPM vakantiekamp is op de eerste plaats vakantie !

Een mix tussen avontuur, sport en spel, fun en feest !

Het Kidsteam


Ieder kamp staat onder toezicht van een gediplomeerde  hoofdanimator en kampleider die er samen met een  team van sportmonitoren en animatoren voor zorgen dat de kinderen  een onvergetelijk kamp beleven.

Animator  worden kan vanaf 16 jaar door het volgen van een opleiding, stage en evaluatiemoment. Na een gunstige evaluatie ontvang je het attest "Animator in het Jeugdwerk", gehomologeerd door Afdeling Jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De sportmonitoren (vanaf 18 jaar) krijgen een interne en intensieve opleiding. Na het volgen van deze cursus, volgt een stage en examen. Na een gunstige evaluatie krijgen ze een brevet sportmonitor LPM. 
Meer informatie ivm  met onze opleidingen hier.